Po-So 12.00 - 19.00 Jsme Vám k dispozici : SK +421 903 957 770 Schůzka v Praze +420 777 972 657

Reklamační řád

V případé reklamace nás kontaktujte ZDE:   [email protected]

*Odpověď na Vaši reklamaci zrealizujeme do 48 hodin od obdržení zprávy.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má spotřebitel právo vadu reklamovat. Pro správné posouzení reklamace je nutné, aby reklamované zboží bylo čisté, kompletní a v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami.

Spotřebitel je povinen při používání zboží dodržovat kromě obecně známých pravidel, rovněž podmínky stanovené pro používání zboží (zejména správné ošetřování a používání) v souladu s jeho přirozenou životností.

REKLAMACI NEPODLÉHAJÍ:

- Vady nebo poškození, způsobené nevhodným používáním a nadměrným opotřebením obuvi.

- Poškození pneumatických systémů, různých elementů (ozdob, zapínání) zákazníkům.

- Mechanické poškození, oděrky, otřepů v důsledku nadměrného zatížení obuvi.

- Popukání lakové politury v důsledku nedodržení zásad správné údržby.

- Poškození kůže následkem neošetřovaná nebo promáčení obuvi.

Prodávající neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží, a zákazník byl o nich vyrozuměn.

U zboží šitého na míru, vyzkoušením a zaplacením zboží zákazník potvrzuje správnost velikosti a ostatní rozměry zboží, čímž mu zaniká možnost uplatnění reklamace na velikost, délku, šířku a ostatní rozměry obuvi. Rovněž není možné reklamovat předem vybranou barvu!

Z tohoto důvodu je nutné ve vlastním zájmu věnovat dostatečnou pozornost výběru barvy a rozměrům požadovaného zboží, které bude vyráběno na míru (úprava ATYP), protože vrácení zboží ze strany zákazníka, lze ovšem poplatek za službu a zhotovení ATYP je nevratný.

Čl. II

2. Postup při reklamaci

Reklamované zboží doručte řádně očištěné, hygienicky nezávadné, ve vhodném balení (krabice nebo protinárazová obálka) spolu s dokladem o koupi (faktura originál, udělejte si kopii a nám pošlete originál).

Reklamační formulář si stáhnete ZDE: https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf

V případě projevení vady je nutné zboží neprodleně reklamovat po jejím zjištění v souladu s příslušným ustanovením občanského zákoníku a zboží dále nepoužívat.

Vady výrobku, které lze odstranit, se odstraní do 30 dnů v souladu s konkrétním ustanovením občanského zákoníku. V tomto případě nemá zákazník právo žádat slevu ani výměnu obuvi.

V případě neodstranitelné vady obuvi, bránící jejímu řádnému užívání, má zákazník právo na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy podle občanského zákoníku.

Na zboží, které je používáním značně mechanicky poškozeno nedostatečnou péčí se reklamace nevztahuje!

Pokud je vada odstranitelná, avšak pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (alespoň 3 předchozí opravy stejné vady) nebo pro větší počet vad (v době uplatnění reklamace má zboží současně alespoň tři různé neodstranitelné vady) a nemůže spotřebitel zboží řádně užívat, má právo na:

-  Na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

- Požádat o slevu. Reklamace může být vyřízena jejím poskytnutím. Sleva na zboží je poskytována tehdy, pokud se jedná o neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání zboží podle jeho určení. Při určování výše slevy se přihlíží na rozsah chyb reklamovaného zboží.

Stejná práva jako při vadách, které nelze odstranit, má spotřebitel i v případě, že oprava vadného zboží nebyla provedena ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace.

V případě zaslání objednaného zboží poštou, kurýrem nebo na dobírku a následného zjištění chyby podléhající reklamaci, je nutné nepoužité zboží vrátit zpětně prodávajícímu sledovanou zásilkou ) a to co nejdřív podle situace), a zboží již dál neužívat. Zboží je až do zaplacení celkové ceny majetkem dodavatele.

Vrácené zboží nezasílejte na dobírku. Takové balíčky nebudou přebrány a vráti se Vám zpátky.

Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace na vadném zboží.

Pokud je reklamace vyřízena opravou, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění reklamace do dne, kdy je spotřebitel povinen po skončení opravy si zboží převzít, a to i v případě, že tak kupující neudělal. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy uplatnil toto právo, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Informace budou poskytnuty elektronicky emailem.

Pokud je reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za zboží bez vad, plyne pro nové zboží nová záruční doba znovu ode dne převzetí nové věci nebo ode dne, kdy byl zákazník povinen si věc po vyřízení reklamace vyzvednout.

Při výrobě bot na míru s úpravou Atyp (, které si zákazník převezme má zákazník 14 denní lhůtu na řádně vyzkoušení zboží (zejména co se týče její velikosti) - v této lhůtě má zákazník právo požadovat úpravu nevyhovující délky,šířky, která mu po této lhůtě zanikne!

Nevyhovujíci rozměry u bot s úpravou Atyp má prodavající povinnost napravit v případě, že nejsou dodrženy rozměry - úpravou, kterou je nutné vyřídit nejpozději do jednoho měsíce od požadavky o tuto úpravu.

V případě, že rozměry jsou dodrženy ze strany prodávajícího - dodatečnou úpravu prodávájíci realizuje na náklady kupujícího.

REKLAMACI PODLÉHAJÍ:

Reklamaci je možné uplatnit na odlepení podrážce a prasknutí švu (vztahuje se to při projevení těchto vad na začátku užívání (ne po několika měsících na již opotřebované obuvi), odlomením podpatku a na skryté materiálové vady. Reklamace se nevztahuje na změny vzoru a barvy materiálu, velikosti (viz výše).

Objednávku zboží na zakázku (zejména u služby VIP) je možné zrušit, jen před zaplacením zálohy.

Pokud si zákazník dá vyhotovit zboží na objednávku (všechno naše zboží) a během čekací doby, kdy zboží je již ve výrobním procesu (i případné dodatečné úpravy), přestane tančit, zruší svatbu,  resp. už z nějakého jiného důvodu nebude mít o zboží zájem, má povinnost zboží řádně zaplatit a nemá nárok na vrácení již zaplacené částky.

Pro případné uplatnění nároku na reklamaci, platí ustanovení občanského zákoníku a další obecně známé právní předpisy v ČR, SR i smernice EÚ.

--------------------------------------------------------

Na závěr dodáváme, že zboží, které je objednané na zakázku, s úpravami na míru, nebo s dodatečnou úpravou na míru, nelze dle Občanského zákoníku § 1837, vrátit ani vyměnit ve lhůtě 14 dní, ze zákona se zákazník zavazuje takové zboží uhradit v plné výšce a odebrat.

U nás Vám ovšem tuto možnost nabízíme.

* platí jenom pro výběr a úpravu z našich modelů, nikoli pro službu VIP.

U jakýchkoli dotazů, informací nás prosím neváhejte kontaktovat - jsme zde pro Vás...