Reklamační řád

Koupní smlouva a Reklamační řád pro hotové zboží (šaty, kabelky)

 

I.                    Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

1. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu popelkateam.eu jsou závazné, Jejich závaznost je potvrzená úhradou koupní ceny na základě proformafaktury, kterou vystaví prodávající (popelkateam.eu) pro kupujíciho do 24 hodin (nebo do nejbližšího pracovního dne) od přijetí objednávky. Elektronická objednávka je platná, pokud jsou vyplněny všechny povinné údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři.

2. Podáním objednávky (vyplněním a odesláním objednávkového formuláře) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami - reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření  kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím (vystavení proforma faktury). Smlouva vzniká samotným nákupem (úhradou ceny za zboží a dodáním ke kupujícímu).

4. Dodáním zboží se rozumí převzetí zboží kupujícím nebo vyrozumění kupujícího doručovatelem o uložení zásilky.

 

II.Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy  je dodání zboží  uvedeného v nabídce (popelkateam.eu)  a následně v objednávce kupujícího.

2. Vlastnické právo k zakoupenému zboží přechází na kupujícího až po zaplacení celé kupní ceny.

 

III.  Cena a platební podmínky

1. Maloobchodní ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží  v nabídce popelkateam.eu. Ceny jsou uvedeny veměnách Eur a CZK.

2. Ceny za zboží jsou cenami smluvními.Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb.

3. Kupující je povinen uhradit cenu zboží následujícím způsobem:

- Bezhotovostně, to znamená bankovním převodem na účet prodávajícího , vedený ve Fiobance a.s. uvedený na proforma faktuře.

4. Bezhotovostní platbu je potřeba uskutečnit k určenému datumu splatnosti uvedenému  ve faktuře.

5. Elektronickou objednávku je možné do 24 hod. od její zaslání zrušit. Nevyhnutné je ovšem nás kontaktovat taky i e-mailem na:  saty.popelka@gmail.com.

 

IV.Dodání a převzetí zboží

1. Objednané zboží bude zasíláno a dopravováno prostřednictvím vybrané formy přepravy (kurýr/ pošta).

2. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zásilka zboží bude obsahovat daňový doklad,  který slouží taky jako záruční list, a je potřebné ho propřípadnou reklamaci uschovat.

3. Objednané zboží zasíláme do 4 – 7 pracovních dnů ode dne potvrzení Vaší objednávky. Pokud vznikne prodávajícímu překážka bránící v dodání zboží, informuje o tom kupujícího.

 

V.Odstoupení od kupní smlouvy

1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího je možné do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Před odstoupením od smlouvy nás kontaktujte mailem na: saty.popelka@gmail.com.

2. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu s uvedením čísla objednávky (číslo faktury), kódem a názvem vráceného produktu, čísla účtu (ne IBAN) nebo adresou pro vrácení peněz. Současně musí být doložena kopie dokladu o koupi. Formulář pro vrácení zboží si stáhnete zde: http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf

3. Zboží vrácené z důvodu odstoupení od smlouvy musí být zasláno  na adresu sídla společnosti Popelka team s.r.o., v den odstoupení a za těchto podmínek:

-   zboží musí být řádně zabalené a nepoškozené,

 

-   zboží nesmí být používáno, ani jevit známky nošení

 

-    zboží musí být zasláno doporučeně a na riziko kupujícího (ne na dobírku – takovou zásilku prodávající nepřevezme).

 

4. Po splnění všech výše uvedených podmínek budou peníze (cena zboží)  za zboží zaslány na kupujícím určený účet resp. adresu a to do 10 dnů ode dne převzetí zásilky prodávajícím.

5. Náklady na vrácení / výměnu zboží nese kupující.

6. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebude ze strany prodávajícího akceptováno odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

7. Upravované zboží na přání kupujícího (zkrácení, zůžení a pod.) nelze z důvodu této úpravy vrátit ani vyměnit.

      *Podle zákona o ochrane spotřebitele, se kupujíci objednávkou úpravy na přání, zavazuje upravené zboží odebrat a v plné výšce uhradit.

 

VI. Záruka na zboží

1. Pokud se na zakoupeném zboží vyskytne chyba, je kupující oprávněn toto zboží reklamovat v záruční době. Případné reklamace adresujte písemnou formou na adresu sídla společnosti do 24 měsíců od koupě zboží. Po uplynutí doby zaniká právo reklamovat zboží. Spolu s reklamovaným zbožím přiložte průvodní dopis s popisem závad na zboží.

2. Kupující uplatňuje reklamaci písemně na přiloženém reklamačním protokolu s popisem chyby, vady a pod., Současně s přiloženou kopií dokladu o koupi. Reklamační protokol: http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf

3. Reklamace se vztahuje pouze na prokazatelné výrobní vady, které brání běžnému užívaní zboží a byly způsobené výrobcem, a které byly zjištěny ihned po dodávce zboží. Reklamace se nevztahuje na chyby způsobené uživatelem během běžného používání zboží, a nelze reklamovat předem vybranou barvu.

4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží.

 

VII.  Závěrečná ustanovení

1. Pro ​​všechny sporné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, jakož i tyto obchodní podmínky platí právní řád České a Slovenské republiky.

2. Spory, které mohou vzniknou tmezi smluvními stranami a nedojde k mimosoudnímu urovnání, budou řešeny místně příslušným soudem na Slovensku.

3. Tyto "Obecné obchodní podmínky" vstupují v platnostdnem 26.10.2015.

4. Prodávající si vyhrazuje právo změny těchto "Obecných obchodních a reklamačních podmínek".

saty cover < Saty > uk cz sk -------
-------
-------
< Boty >

V

< Kabelky >

V

Pripojte se k nám na

v

Boty, Šaty, Kabelky & Bižuterie

< Bizutérie >

V

V

+420 774 619 477

+421 903 957 770

unnamed

Po-So 10.00 - 21.00 Jsme Vám k dispozici :

cz sk popelka text logo 2 < Kombinuj a ušetři > Social icon FFF FFF FFF FFF v

Doručování a ceny prepravy

 

 

Aktuální doba dodání

 

 

Způsoby platby

Podmínky

 

 

Reklamační řád

 

 

  Výměna a Vrácení zboží

 

 

Časté dotazy - FAQ

 

 

Ochrana osobních údajů

 

 

Odměny a slevy za nákup

Copyright © 2015 popelkateam.eu

>> zpet na hlavní stránku <<